Pomoc.sk

Združená linka pomoci
ilustra�n� foto
Združená linka pomoci je súčasťou projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska komisia v rámci programu Connecting Europe Facility. Rovnaké linky nájdete vo väčšine krajín Európy a ich cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií. Linka pomoci Pomoc.sk vznikla združením Linky detskej istoty, linky pomoci projektu Zodpovedne.sk a Linky detskej dôvery. Cieľom linky Pomoc.sk je zastrešiť aj ďalšie projekty, ktoré prevádzkujú alebo plánujú spustenie telefonického, četového či emailového poradenstva a tak spoločne skvalitniť a zefektívniť poskytované služby.

Akadémia virtuálneho Slovenska
TELEFÓNNA LINKA
nonstop bezplatná telefonická
pomoc na čísle 116 111
Telef�nna linka pomoci: 116 111
ČET
Online čet s operátorom
denne od 18:00 do 22:00 zabezpečuje Linka detskej istoty (aktuálne výnimky nájdete na www.ldi.sk).
 

EMAIL
konzultácie pomocou emailu
potrebujem@pomoc.sk
Po�li e-mail na: potrebujem@pomoc.sk
logo EU: zobraz str�nku saferinternet � nov� okno
  logo eSlovensko: zobraz str�nku � nov� okno
  logo MVSR: zobraz str�nku � nov� okno
  logo MVSR: zobraz str�nku � nov� okno
  logo UNICEF: zobraz str�nku � nov� okno
Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou v rámci programu Connecting Europe Facility.
Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Linka detskej istoty. Všetky materiály projektu Zodpovedne.sk a Pomoc.sk sú voľne šíriteľné s podmienkou uvedenia zdroja informácií.
Za obsah projektov zodpovedajú výlučne jeho realizátori a nemusí vyjadrovať názor Európskeho spoločenstva.
});